درباره ما

تاریخچه شرکت

شركت كارگزاری باهنر (سهامی خاص)، عضو مؤسس بورس كالای ايران در تاريخ 1382/08/06 تحت شماره ٢١١٠١٢ در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاری با سرمايه اوليه یک ميليارد ريال به ثبت رسيده كه آخرين سرمايه شركت در تاریخ  1393/11/11 به مبلغ یک صدميليارد ريال افزايش يافته است. مطابق موضوع فعاليت شركت کارگزاری باهنر، خريد و فروش انواع فلزات آهنی و رنگين، فرآورده های نفتی و پتروشيمی، محصولات كشاورزی، سيمان، مشاوره و پذيرش كالا و خريد و فروش اوراق بهادار مبتنی بر كالا از حوزه های فعاليت اين كارگزاری بشمار می رود . همچنين اين شركت مجوزهاي فعاليت كارگزاری تحت شماره ١٠٧٠١ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، معامله فرآورده های نفت و پتروشيمی تحت شماره ١١١١٠٠٩٩ ، معامله محصولات فلزی پذيرفته شده در شركت بورس كالای ايران تحت شماره ١١١١٠٠٧١، معاملات محصولات كشاورزی، سيمان و قراردادهای آتی و برخط آتی  را نيز دارا ميباشد. اين شركت يكي از عرضه كنندگان بزرگ محصولات پتروشيمی و فرآورده های نفتی بوده  و در راستاي افزايش سهم بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتريان ، اين كارگزاری در آذرماه 1388 موفق به اخذ مجوز مشاور پذيرش و در سال 1393 موفق به اخذ مجوز انجام معاملات در بورس انرژی گردیده است كه در اين خصوص آمادگ دارد تا انواع خدمات مال  و مشاوره ا را درخصوص پذيرش كالاهای شركتهای توليدی ارائه نمايد.