درباره ما

تاریخچه شرکت

شرکت کارگزاری باهنر در تاریخ 1382/06/17 تاسیس و در تاریخ 1382/08/06 تحت شماره 211012 با کد شناسه ملی 10102524852 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است و پس از تجمیع بورس های کالایی مجوز فعالیت این کارگزاری به شماره 10701 مورخ 1388/01/08 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
شرکت کارگزاری باهنر توسط شرکت مس باهنر با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال به ثبت رسیده و در سنوات بعد جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین صادر شده است.
درحال حاضر نیز به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1399/04/21 به شرکت سرمایه گذاری توکا واگذار گردیده و نهایتا جزء واحدهای گروه شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرار گرفته است.