مراحل اخذ کد معاملات آتی

مراحل اخذ کد معاملات آتی

فرآیند کلی انجام قرارداد آتی
مراجعه به یکی از کارگزاران معاملات آتی بورس کالا برای ثبت اطلاعات اختصاصی مشتری در سیستم معاملاتی
افتتاح حساب عملیاتی(حساب در اختیار بورس) در بانک معرفی شده از سوی بورس
تکمیل و تایید فرم بیانیه ریسک با توجه به آگاهی کامل از متن مندرج
سفارش تعهد خرید کالا یا تعهد فروش کالا به کارگزاری
انجام معامله توسط کارگزاری در بورس کالا و اطلاع آن به مشتری
نحوه اخذ کد معاملات آتی
افراد حقیقی و حقوقی برای شروع فعالیت در بازار معاملات قراردادهای آتی، ابتدا به کارگزاری مراجعه و با ارائه مدارک ذیل و پر نمودن فرم¬های لازم و همچنین احراز صلاحیت ایشان برای انجام معاملات آتی توسط متصدی کارگزاری، اقدام به اخذ کد معاملاتی نمایند و سپس قادر به انجام فعالیت در بازار آتی می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مشتریان حقیقی در بازار آتی کالا:
 1.  
 2. کپی تمامی صفحات شناسنامه (به همراه اصل آن جهت مطابقت و احراز هویت)؛
 3. کپی کارت ملی (به همراه اصل آن جهت مطابقت و احراز هویت)؛
 4. تکمیل و امضای فرم های زیر:
 • اقرارنامه و بیانیه ریسک معاملات آتی کالا
 • فرم معرفی اطلاعات حساب بانکی مشتری (جهت معرفی دو حساب بانکی افتتاح شده نزد بانک های عامل تسویه، یکی از نوع حساب شخصی و دیگری از نوع در اختیار بورس که به حساب عملیاتی معروف می باشد)
 • فرم مشخصات مشتریان 
 • فرم دریافت کد مشتری (دو برگی)
 1.  
مدارک مورد نیاز جهت پذیرش مشتریان حقوقی در بازار آتی کالا:
علاوه بر تکمیل و امضای فرم های فوق که بایستی توسط دارنده امضا مجاز شرکت یا نماینده ایشان تکمیل گردد، موارد زیر نیز اخذ می گردد:
​​​​​​​
 • مدارک ثبت شرکت (اساسنامه، آگهی تاسیس)
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 • معرفی دارندگان امضای مجاز شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان امضای مجاز و کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
 • اظهارنامه و صورت های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرسی رسمی و قانونی
 • مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت
هر مشتری با کد معاملاتی خود فقط با یک شرکت کارگزاری قادر به انجام معاملات خود می باشد و در صورت تمایل به تغییر کارگزاری باید فرم انتقال کد معاملاتی را تکمیل و آن را نزد کارگزاری مورد نظر خود ارائه نماید.