معرفی مدیران

معرفی مدیران

محمد تاج میر ریاحی
رئیس هیئت مدیره
مجید امروی
نائب رئیس هیئت مدیره
محمدرضا قنبری
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره
فریبا شیری
مدیر مالی
محسن طاهری
مدیر معاملات اوراق بهادار
مهناز مشهدی
مدیر امور مشتریان
سید محمد مهدی آقامیری
مدیر بورس کالا و انرژی
سارا ادیبی
مدیر معاملات برخط
یوسف زاهدی
مدیر اعتبارات
حسین مرید سادات
مدیر آموزش
ایمان فرخنده
مدیر فناوری اطلاعات
فرهاد گل دوست
واحد کنترل نظارت داخلی و مبارزه با پولشویی